PERMISOS

 

 

CAP FORMACIÓ INICIAL

Nou certificat obligatori per a conductors/ores professionals de mercaderies i viatgers.


És un requisit per a tots el/les conductors/ores que obtinguin un permís de conducció D1, D1+E, D o D+E després del dia 11 de setembre de 2008 i per a tots/tes els/les conductors/ores que obtinguin un permís de conducció C1, C1+E, C o C+E, a partir de 11 de setembre del 2009, els quals hauran de rebre una formació inicial i superar un examen per obtenir el CAP.


El conjunt de conductors/ores professionals que hagin obtingut el permís abans de les dates esmentades hauran de passar obligatòriament per una formació contínua per obtenir el Certificat d´Aptitud Professional (CAP) i la targeta de qualificació de conductor/ora.

 

Per a la seva obtenció es requereix superar un examen, abans de 6 mesos, després de realitzar un curs de formació


L´examen consta de 100 preguntes de test (25 per a l´ampliació de l´activitat de viatgers a mercaderies i viceversa). Les respostes correctes valen 1 punt, les errònies es penalitzen amb-0,5, les no contestades no puntúan.Para aprovar cal almenys 50 punts.

 

Quan es obligatoria la formació continua de CAP?

 

Per als que de dediquin al transport de viatgers i hagin obtingut el permís D abans del 11 desetembre de 2008, les dates són les següents:


Si el permís acaba en 1 o en 2 és obligatori abans del 10 setembre 2011
Si el permís acaba en 3 o en 4 és obligatori abans del 10 setembre 2012
Si el permís acaba en 5 o en 6 és obligatori abans del 10 setembre 2013
Si el permís acaba en 7 o en 8 és obligatori abans del 10 setembre 2014
Si el permís acaba en 9 o en 0 és obligatori abans del 10 setembre 2015


Per als qui es dediquen al transport de mercaderies i hagin obtingut el permís de la classe C abans de l'11 de setembre de 2009, les dates en les que començarà a ser obligatori són:


Si el permís acaba en 1 o en 2 és obligatori abans del 10 setembre 2012
Si el permís acaba en 3 o en 4 és obligatori abans del 10 setembre 2013
Si el permís acaba en 5 o en 6 és obligatori abans del 10 setembre 2014
Si el permís acaba en 7 o en 8 és obligatori abans del 10 setembre 2015
Si el permís acaba en 9 o en 0 és obligatori abans del 10 setembre 2016

 

Propers cursos de CAP FORMACIÓ INICIAL

Contacta amb nosaltres
Nombre
Telèfon
E-Mail
Consulta
SABADELL
La Rosa, 22 | Tel. 93 725 48 92
Pza. Barcelona, 9 | Tel. 93 106 25 77
Ctra. de Terrassa, 339 | Tel. 93 727 41 18
Av. Concordia, 9 | Tel. 93 723 47 99
CENTRE DE FORMACIÓ
c.Prat de la Riba, 57-59 | Sabadell | Tel. 93 723 88 03
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
C/ Alfons XIII, 11 |08192 | Tel. 93 721 22 55