PERMISOS

 

 

Formació

Des del Centre de Formació L'Asfalt sc, oferim diferents cursos en l'àmbit del Transport, la Seguretat Vial i l'Extinció d'Incendis i Emergències, a més, estem planificant un ampli projecte de formació en l'àrea de la Prevenció de Riscos Laborals.

 

Permisos:

 

Classe B (cotxes)
Classe A (motos)
Classe BTP (ambulància, policia, ...)
Classe B + E (cotxe amb remolc)
Classe C (camió)
Classe D (autocar)
Classe C + E (tràiler)
Certificat ADR (per a transportar mercaderies perilloses)
Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a viatgers i mercaderies, tant en la seva modalitat ordinària com accelerada.


Cursos:

 

Cursos de carretilleros homologats per empresa de prevenció de riscos laborals.
Cursos de preparació per a futurs professors de formació viària
Primers auxilis enfocats a l'empresa
Curs de manipulació de mercaderies perilloses encarada a l'empresa.

 

Cursos SOC


Formació destinada a:

 

Tots els professionals interessats en obtenir les diferents titulacions per a l'accés al món laboral en l'àmbit del transport.
Tots els professionals que hagin de renovar les diferents titulacions exigides per les normatives.
Totes aquelles persones que vulguin obtenir el Certificat d'Aptitud per a exercir com a Directors d'Escoles Particulars de Conductors.
Totes aquelles persones que volen obtenir el Certificat d'Aptitud per a exercir com a Professors de Formació Vial.
Personal dels equips d'emergències d'empreses públiques i privades, institucions oficials, etc., Que tenen cert nivell de risc d'incendis o de qualsevol tipus d'emergències i que hagin de complir les diverses normatives existents, relatives a aquests temes.
Professionals en la manipulació de maquinàries industrials i obligades a adquirir un certificat de riscos laborals.


Objectius:

 

Preparar d'una manera òptima als alumnes per a l'obtenció dels diferents certificats.
Dotar els alumnes de recursos psicopedagògics per a l'exercici professional.
Sensibilitzar els alumnes sobre els riscos en la conducció i facilitar la formació preventiva en matèria de seguretat viària.
Formació a mida:

 

Confecció de cursos adreçats a empreses, adaptats a les necessitats pròpies i específiques de cada una d'elles.
Partint de les necessitats i del col • lectiu a qui va dirigit, dissenyem i impartim els cursos a les nostres instal.lacions o bé, en les de les pròpies empreses.
L'Asfalt ha realitzat cursos a les seves instal.lacions i per tot Catalunya.


Professorat

 

A autoescoles L'Asfalt som un grup formatiu de 23 treballadors titulats en tan diverses facetes com:

 

Professor de Seguretat Viària
Professor de Logística del Transport
Professor a Mercaderies Perilloses
Professor en manipulació de carretons elevadors
ATS, expert en primers auxilis
Instructor de conducció econòmica i eficient
Instructor de conducció econòmica i eficient de vehicles pesants
Professor en conducció racional
Expert en reglamentació de vehicles pesants
Professor expert en mecànica de l'automoció.
 

SABADELL
La Rosa, 22 | Tel. 93 725 48 92
Pza. Barcelona, 9 | Tel. 93 106 25 77
Ctra. de Terrassa, 339 | Tel. 93 727 41 18
Av. Concordia, 9 | Tel. 93 723 47 99
CENTRE DE FORMACIÓ
c.Prat de la Riba, 57-59 | Sabadell | Tel. 93 723 88 03
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
C/ Alfons XIII, 11 |08192 | Tel. 93 721 22 55